Προς το νέο οικουμενικό κόσμο της τεχνολογίας.Θα πρέπει όλοι μάλλον να συμφωνήσουμε ότι πλέον ο κόσμος αλλάζει όχι επειδή υπάρχει ένας Πλάτωνας ή οι Στωϊκοί, οι οποίοι μέσα από τις θεωρίες τους οδηγούν τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη σε ένα κόσμο καλύτερο βασισμένο σε λογικές κατακτήσεις και όνειρα.Ούτε επειδή  υπάρχει μία χαρισματική προσωπικότητα όπως αυτή του Μεγάλου  Αλεξάνδρου, η οποία μέσα από τις πράξεις της και τα επιτεύγματά της διαδίδει μία μορφή Λόγου η οποία ενώνει τον κόσμο. Ο σημερινός κόσμος ενώνεται, οικουμενικοποιείται και παγκοσμιοποιείται με βάση ένα πολύ χαρακτηριστικό παράγοντα: την τεχνολογία.
Η τεχνολογία ως ετυμολογία δείχνει πράγματι πολύ αθώα. Παράγεται από το πολύ ωραίο ρήμα τίκτω, το οποίο σημαίνει γεννώ. Σωστά ο Χάμπερμας, ο Μαρκούζε και οι λοιποί φωστήρες  της σχολής της Φρανκφούρτης, επεσήμαναν το γεγονός ότι η τεχνολογία συνιστά μία αποκάλυψη, κάτι το οποίο τελειοποίησε  ως σύλληψη  ο  πολύς Χάϊντεγγερ. Αυτή βέβαια η άποψη έρχεται ως συμπληρωματική σε όσα μας αναφέρει ο Πλάτωνας στο Γοργία εκεί όπου η τέχνη θεωρείται ως η Τρίτη βαθμίδα αποκάλυψης του όντος. Αν κάποιος βέβαια προβάλλει ένσταση στο ότι αντιμετωπίζουμε την τέχνη παρόμοια με την τεχνολογία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ότι σαφέστατα η τέχνη οδηγεί στο λόγο περί τέχνης άρα η τέχνη εξελίσσεται σε τεχνολογία. Όπως η σοφία σε σοφολογία η φιλοσοφία. Όταν λοιπόν συζητούμε για την  τεχνολογία ως αποκάλυψη εννοούμε ότι ο παρών κόσμος περιέχει δυνάμεις και ενέργειες πολλών και ποικίλων ειδών και τύπων. Περιέχει δυνάμεις οι οποίες αποκαλύπτονται στον  ανθρώπινο νού, άρα ο άνθρωπος προχωρεί στην φιλοσοφία, θεολογία και ιστορία, στις επιστήμες γενικότερα.  Περιέχει όμως και ενέργειες οι οποίες αποκαλύπτονται στον άνθρωπο της πράξης προκειμένου και να κατανοηθεί ο τρόπος εξ-όντωσης των αοράτων και πνευματικών δυνάμεων αλλά και προκειμένου ο άνθρωπος διά των αποκαλυφθεισών δυνάμεων( οι οποίες τελικά θα γίνουν τεχνολογία) να υποδυθεί ενεργό επεμβατικό ρόλο στον πλανήτη γή. Αυτή είναι η τεχνολογία, αποκάλυψη  του τρόπου του μορφικού κόσμου και του μορφικού ανθρώπου σε βαθμό ώστε εάν ο άνθρωπος συνθέσει τις μορφικές δυνάμεις θα μπορέσει να επέμβη στον τρόπο διαχείρισης και εξέλιξης της πρακτικής γης. Η τεχνολογία ως αποκάλυψη αντιστρέφει τη  μονοθεϊστική αποκάλυψη του θεού προς τον άνθρωπο. Τώρα ο κόσμος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο.

Φερεκύδης, ο θαυμαστός φιλόσοφος.Ο Φερεκύδης, γιός του Βάβη  από τη Σύρο,όπως λέει ο Αλέξανδρος στις διαδοχές  του, υπήρξε μαθητής του Πιττακού. O Θεόπομπος αναφέρει γι αυτόν ότι ήταν ο πρώτος που  έγραψε για τους Έλληνες, για τη φύση και για τους θεούς.Για τον Φερεκύδη-ως άνθρωπο του όντος,πρίν οι άνθρωποι χάσουν τις οντολογικές τους δυνάμεις –λέγονται πολλά θαυμαστά.  Περπατούσε μία ημέρα στην παραλία της Σάμου όταν είδε ένα καράβι να αρμενίζει με ούριο άνεμο. Μέσα από το διαισθητικό μυαλό του μάντεψε αυτό το οποίο θα γινόταν, είπε ότι το πλοίο θα βουλιάξει κάτι που αμέσως συνέβη. Πίνοντας μάλιστα νερό από κάποιο πηγάδι προέβλεψε ότι θα γίνει σεισμός κάτι που συνέβη. Καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία αυτή δεν έχει τόσο σχέση με το νερό όσο με τις δυνάμεις που μεταφέρουν τα στοιχεία της γης προς τον άνθρωπο, ο οποίος εάν τις κατανοήσει θα μιμηθεί πραγματικά τις ανώτερες οντότητες του όντος. Ο Φερεκύδης δεν ζούσε ως άτομο αλλά ως αγνή κοσμική δύναμη.Αυτό τον έκανε ικανό να επικοινωνεί στη βάση της ανταλλαγής δυνάμεων με την ευρύτερη φύση προκειμένου να δρά ως ένα με τη φύση η οποία ως δύναμη καθορίζει την πορεία ζωής του κόσμου και των θνητών.
Ο Φερεκύδης όταν κάποτε πήγε στην Ολυμπία και ειδικά στη Μεσσήνη συμβούλευσε το φίλο του Περίλαο ο οποίος τον φιλοξένησε να φύγει από εκεί με όλες τους δικούς του. Εκείνος δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή και η πόλη έπεσε στους εχθρούς. Ο συμβολισμός  είναι έκδηλος. Ο ανοικτός νούς, αυτός ο οποίος τόσο θαυμάσθηκε μέσα στους αιώνες μπορεί να αντιληφθεί την πορεία των κοσμικών δυνάμεων και να προβλέψει τα του κόσμου.Ο ανθρώπινος νούς ο οποίος ζεί σε αγαστή  ισορροπία  με τον ευρύτερο κόσμο κατανοεί όσα συμβαίνουν γύρω του , ο εαυτός του απλώνεται και χάνεται μέσα στο σύμπαν. Είναι συνέχεια όλων των δυνάμεων οι οποίες κινούν το Όν και τις κοσμικές εμφανίσεις του.

Μανώλης Ανδρόνικος ,ο Πλάτων και η τέχνη.


Τέλος, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το ση­μείο μιας προκαταρκτικής κατάφασης, που μόνο δια­φαίνεται βέβαια, και δεν τη συζητάει εδώ καθόλου αναλυτικά ο Πλάτων, αποτελεί όμως τον πυρήνα της Πλατωνικής σκέψης και το αρχικό σημείο εκκίνησης στην πορεία της διαλεχτικής του ανάβασης. Δυο φο­ρές  ο Πλάτων απορρίπτει την αρχική του κρίση για καθορισμό του ωραίου, από το γεγονός ότι αυτή οδη­γεί στο χωρισμό της Ομορφιάς από το Αγαθό, κι αυτό επιμένει με σταθερότητα να μη το παραδέχεται. «Μπο­ρεί να είμαστε ικανοποιημένοι και θέλουμε να παραδε­ χτούμε πως το "Καλό" δεν είναι "Αγαθό" και το "Αγαθό" "Καλό";

Για μένα ένα τέτοιο συμπέρασμα εί­ναι λιγότερο ικανοποιητικό από κάθε άλλο προηγούμενο». Τούτη ακριβώς η σκέψη, που έχει τις ρίζες της βαθιά, στη γενική τοποθέτηση του Πλάτωνα απέναντι στον κόσμο και τα προβλήματα του, θα τον ακολουθή­ σει σε ολάκαιρη τη ζωή του  και θα αποτελέσει δυνα­μικό στοιχείο στη σύνθεση της ιδεολογικής του θεωρίας και στα πολιτειακά του συμπεράσματα. Το «Καλό», που για τον Πλάτωνα γεννάει μια πραγματική λα­ τρεία,  είναι αδύνατο να βρίσκεται χωρισμένο από το Αγαθό, που αποτελεί την αρχική αιτία του κόσμου όλου, που είναι το «μέγιστο μάθημα» και η «αιτία της επιστήμης και της αλήθειας». 

Υπατία: Η αθώα φιλόσοφος.Ο
 αθώος είναι αυτός ο οποίος δεν υπόκειται σε καμμία ποινή (θωή=ποινή, Α+θωή-το «α» στερητικό- αυτός ο οποίος δεν αξίζει καμμίας ποινής). Η ποινή, η τιμωρία, αξίζουν σε αυτούς οι οποίοι  έχουν λησμονήσει το καλό και το αγαθό του κόσμου του ωραίου και του καλού,η Υπατία σε μία εποχή λήθης και οντολογικής παραδρομής, θυμήθηκε και βίωσε το αγαθό και το ιδεώδες κατά τρόπο αιώνιο και φιλοσοφικά αθώο. Σε κάθε περίπτωση είναι ο άνθρωπος – τομή ανάμεσα στον κόσμο της ανάμνησης του νεοπλατωνικού Ενός και του νέου κόσμου ο οποίος γρήγορα θα καταλήξει σε όλα τα συμπτώματα  της υλικής πτώσης και φθοράς.
Ε
άν  θέλαμε να περιγράψουμε το χαρακτήρα της Υπατίας θα αναφερόμασταν σε μία ενάρετη Κυρία ,απολύτως καλλιεργημένη,γνωστικά και ηθικά άρτια και ολοκληρωμένη. Η Ελληνίδα φιλόσοφος χαρακτηρίσθηκε ως μετρημένη και σοφή, οι ιστορικοί οι οποίοι ασχολούνται  με τη ζωή της και  το έργο της της αποδίδουν πολλά και σημαντικά εγκώμια όσον αφορά την άρτια ηθικά και γνωσιολογικά φύση της. Αναφέρεται ότι ήταν η κύρια δασκάλα της Αλεξάνδρειας, μιας πόλης η οποία συγκέντρωνε τη γνωστή φιλοσοφική παράδοση και τύγχανε τεράστιας φιλοσοφικής και παιδευτικής εκτίμησης. Παραδίδεται ότι έφθασε σε τέτοιο βάθος γνώσεων και φωτισμού ώστε ξεπέρασε πολλούς και σημαντικούς φιλοσόφους της εποχής της. Mάλιστα είχε τόσο εμβαθύνει στη φιλοσοφία ώστε μπορούσε να εξηγήσει πραγματικά δυσνόητα νοήματα και να καταστήσει κατανοητά μη προσβάσιμα στον κοινό νού αξιώματα και θεωρήματα. O μεγάλος εθνικός φιλόσοφος Δαμάσκιος μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την  Υπατία, μάλιστα στο περίφημο έργο του «η ζωή του Ισιδώρου» προχωρεί σε μία εκτενή αναφορά στην Υπατία. Αναμφίβολα τάσσεται  υπέρ της και κατανομάζει ευθέως τον χριστιανό επίσκοπο Αλεξανδρείας Κύριλλο ως υπεύθυνο για τον μαρτυρικό θάνατό της.
Μ
ας αναφέρει εισαγωγικά ο παγανιστής φιλόσοφος: « Η Υπατία , κόρη του Θέωνος του γεωμέτρη και φιλοσόφου της Αλεξάνδρειας , ήταν ή ίδια μία διάσημη φιλόσοφος. Ήταν σύζυγος του φιλοσόφου Ισιδώρου και έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια του αυτοκράτορος Αρκαδίου. Έγραψε ένα υπόμνημα στα έργα του Διόφαντου , επίσης έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο  «Αστρονομικός κανόνας»ν και ένα υπόμνημα επάνω στα «Κωνικά» του Απολλώνιου. Σφαγιάσθηκε από τους Αλεξανδρινούς και το σώμα της βεβηλώθηκε και σύρθηκε σε ολόκληρη την πόλη. Αυτό συνέβη εξ αιτίας του φθόνου απέναντι στην εξαιρετική σοφία της, ιδιαίτερα στον τομέα της αστρονομίας. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Κύριλλος ήταν υπεύθυνος για αυτή την ωμότητα , ενώ άλλοι κατηγορούν τη σκληρότητα και τις βίαιες τάσεις των Αλεξανδρινών. Αυτοί παρόμοια συμπεριφέρθηκαν σε πολλούς από τους επισκόπους τους όπως ο Γεώργιος και  ο Πρωτέριος».

Το ερωτικό στοιχείο στη φιλοσοφία του Πλωτίνου.Ο  Πλωτίνος στην Εννεάδα του περί του  καλού (1,6,8-9) κατά διασκεπτικό τρόπο μας δίδει όλο το συναισθηματικό υπόβαθρο του Έρωτος, τον οποίο τοποθετεί σε γερά συμπαντικά θεμέλια.Oφιλόσοφος επαναφέρει τη συζήτηση «περί έρωτος» μέσα από πλατωνικές ατραπούς στην οντολογική της βάση. Ο Πλωτινικός έρωτας πηγάζει μέσα από την μεγάλη  Πρωταρχή (VI,9,4,28). Σε αυτή τη μεγάλη Πρωταρχή ανήκει η οντολογική και αξιολογική προτεραιτότητα, η εσωτερική αυτοενδοσκόπηση του Υποκειμένου, η ενότητα με το Έν το οποίο ευρίσκεται πέρα και πάνω από όλα. 
Ο Πλωτινικός Έρως είναι ένα καθαρά οντολογικό μέγεθος το οποίο αποσκοπεί στην επιστροφή του ανθρώπου στους συνειδησιακούς κόλπους του Ενός, της μεγάλης Αρχής, στη μέθεξη της πρώτης ουσίας του Πλωτινικού συστήματος. Η αρχή και μόνο της Εννεάδος «περί του καλού» μας αποσαφηνίζει για την έννοια του ερωτικού στοιχείου στον Πλωτίνο: (1,6,8) «Ας φύγουμε για την αγαπημένη μας πατρίδα, να η πιο σωστή συμβουλή». Ο έρωτας αποκτά οντολογικές  διαστάσεις και δεν είναι βέβαια κοντόφθαλμος και σωματικά περιορισμένος. Καθίσταται υπόσταση του πνεύματος διότι ακριβώς εργάζεται για τη Δευτέρα μεταβλητή του Πλωτινικού συστήματος, το Νού. Είναι τρόπος νοητικός προκειμένου ο άνθρωπος να αποκτήσει ακόμη μία δύναμη και ενέργεια επικουρική στην οδό του προς την επιστροφή στο Έν.
Ο Πλωτίνος ο ίδιος αναφέρει (VI,7 35,25)ότι η ψυχή διά της ερωτικής επιθυμίας επιστροφής στο Έν γίνεται «νούςερών,μεθυσθείς του νέκταρος». Υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά στην υπέρβαση διά  του νοός της ψυχής, από το επίπεδο του νοός «καίπερ καλού  όντος» προς το Πρωταρχικό Έν, «αιρομένη η ψυχή υπό του δόντος τον έρωτα». Εξάλλου έχουμε την μαρτυρία του μαθητού Πορφυρίου η οποία αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Συγκεκριμένα στην αρχή της βιογραφίας του δασκάλου του ο Πορφύριος αναφέρει ότι ο δάσκαλός του διακατεχόταν από ντροπή για το σώμα του και για κάθε τι το οποίο πρόδιδε την καταγωγή του.

To “εις εαυτόν πράττειν» του Μάρκου Αυρηλίου. H οντολογία του.Ο Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος Αύγουστος ήταν  Ρωμαίος Αυτοκράτορας από το 161 έως το 180 από την κοινή χρονολόγηση. Ήταν ο τελευταίος από τους λεγομένους «πέντε καλυτέρους αυτοκράτορες» και βέβαια θεωρείται ως ένας εκ των σπουδαιοτέρων στωϊκών φιλοσόφων. Έγραψε  εις την Ελληνικήν γλώσσαν το περίφημο έργο του «Εις εαυτόν»κατά τη διάρκεια μάλιστα των εκστρατειών του.  Αποδεικνύοντας ότι ειδικά για το στωϊκό φιλόσοφο η θεωρία και η πράξη ενώνονται ενώπιον του «κατά φύσιν ζήν». Ακόμη και σήημερα το έργο αυτό θεωρείται ως έργο μνημείο για μία διακυβέρνηση με γνώμονα το καθήκον και την εξυπηρέτηση του συνόλου.
Κατά τους στωϊκούς η ανθρώπινη φύση είναι τμήμα της παγκόσμιας (με την έννοια του ευρυτέρου οντολογικού κόσμου) φύσης (με την έννοια του συνόλου των ιδιοτήτων του Είναι) η οποία μάλιστα καθοδηγείται και κυβερνάται από το συμπαντικό νόμο της Λογικής. Η Λογική  αναλύεται ως η βαθυτέρα οντολογική δύναμη εσωτερικότητας η οποία ως κίνηση και τάξη προηγείται ενδελεχειακά κάθε κινήσεως. Mε βάση αυτή τη βαθυτάτη εσωτερική συναίσθηση αναφέρει ο Μάρκος Αυρήλιος : « Να λές στον εαυτό σου το πρωϊνό κάθε ημέρας: θα συναντηθώ με ανθρώπους πολυάσχολους,  αλλαζόνες, αχάριστους, δολίους, φθονερούς και ακοινώνητους, όλα αυτά τους συμβαίνουν επειδή αγνοούν το καλό και το κακό».Στο παραπάνω απόσπασμα παρατηρούμε την εφαρμογή της εσωτερικής συνεκτικής επί πάντων Λογικής στο νού, ψυχή και ηθική του Στωϊκού αυτοκράτορος.  Συνδέει ό,τι και όποιον τον ενοχλεί με παρόμοια πρόσωπα και καταστάσεις και επίσης ανακαλύπτει την κρυφή αιτία που προκαλεί και δημιουργεί συγκεκριμένους ανθρωπίνους χαρακτήρες.

Ο Λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα


Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Πίνακας του Θεόφιλου)
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Πίνακας του Θεόφιλου)

Αποτελεί την πνευματική παρακαταθήκη του Γέρου του Μωριά προς τη νέα γενιά. Εκφωνήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα και πρωτοδημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου 1838 στην αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών», που εξέδιδε ο ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων.

Στις 7 Οκτωβρίου 1838 ο γηραιός στρατηγός και εν ενεργεία Σύμβουλος Επικρατείας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επισκέφθηκε το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας (νυν 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας) για να παρακολουθήσει τη διδασκαλία του γυμνασιάρχη Γεωργίου Γενναδίου (1784-1854) για τον Θουκυδίδη. Τόσο εντυπωσιάστηκε από την «παράδοσιν του πεπαιδευμένου γυμνασιάρχου και από την θέαν τοσούτων μαθητών», ώστε εξέφρασε την επιθυμία να μιλήσει και ο ίδιος προς τους μαθητές. Την πρότασή του απεδέχθη ο Γεννάδιος και λόγω της στενότητας του χώρου και του πλήθους των μαθητών η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ορίσθηκε για τις 10 το πρωί της 8ης Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα.
Το γεγονός μαθεύτηκε στη μικρά τότε Αθήνα και εκτός από τους μαθητές, πλήθος ανθρώπων «διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων» συνέρρευσε στην Πνύκα το πρωί της 8ης Οκτωβρίου για να ακούσει τον ηγέτη της Επανάστασης του '21. Ξαφνικά, στον χώρο της ομιλίας εμφανίσθηκε «σμήνος χωροφυλακής», αποφασισμένο να διαλύσει τη συγκέντρωση, επειδή προφανώς, ως βασιλικότερο του βασιλέως Όθωνα, τη θεώρησε αντικαθεστωτική. Όμως, μετά τη διαβεβαίωση του γυμνασιάρχη και των καθηγητών για το «αθώο της πράξεως», οι χωροφύλακες αποχώρησαν και η ομιλία έγινε κανονικά. Άλλωστε, ο Κολοκοτρώνης δεν αποτελούσε κίνδυνο για τη δυναστεία, αφού τα είχε βρει με τον Όθωνα και κατείχε μάλιστα το αξίωμα του Συμβούλου της Επικρατείας, δηλαδή του πολιτικού συμβούλου του βασιλιά. (Το Συμβούλιο της Επικρατείας εκείνης της εποχής, που ήταν πολιτικό σώμα, δεν πρέπει να συγχέεται με το σημερινό Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι δικαστικός σχηματισμός.)

H πρόσφατη ανάρτηση.

Προς το νέο οικουμενικό κόσμο της τεχνολογίας.

Θα πρέπει όλοι μάλλον να συμφωνήσουμε ότι πλέον ο κόσμος αλλάζει όχι επειδή υπάρχει ένας Πλάτωνας ή οι Στωϊκοί, οι οποίοι μέσα από τι...

Δημοφιλείς αναρτήσεις.